Bình luận

  • 07/01/2016 at 9:15 Chiều
    Permalink

    Tôi muốn hỏi: ở bài unit 11 lesson 1 part 12 lớp 4. phần chữ in đậm Work in pairs… là một hoạt động speaking , sao lại thiết kế thành hoạt động writing vậy ? ở lesson 2 part 123 có làm tương tự như vậy được không ?

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *