Bình luận

 • 22/12/2015 at 7:50 Chiều
  Permalink

  So that’s the case? Quite a reailvteon that is.

 • 07/01/2016 at 9:15 Chiều
  Permalink

  Tôi muốn hỏi: ở bài unit 11 lesson 1 part 12 lớp 4. phần chữ in đậm Work in pairs… là một hoạt động speaking , sao lại thiết kế thành hoạt động writing vậy ? ở lesson 2 part 123 có làm tương tự như vậy được không ?

 • 03/06/2019 at 11:08 Sáng
  Permalink

  Come Comprare Cialis Senza Ricetta Trouver Du Viagra Paris cheap cialis Nexium Online Australia Compra Kamagra

Comments are closed.