Bài soạn Tiếng Việt 2 – Tập 2

Sẵn có: Còn hàng

Khái quát nhanh

Tác giả: Trần Mạnh Hưởng (CB)

Nhà xuất bản: NXBGDVN

68,600

Sau nhiều năm thực hiện SGK Tiếng Việt 2 theo Chương trình Tiểu học mới, nội dung và phương pháp dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 đã có những điều chỉnh nhất định. Căn cứ các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quán triệt yêu cầu đổi mới về quản lí và chỉ đạo của Bộ, các tác giả Bài soạn Tiếng Việt 2 (hai tập) đã biên soạn cuốn sách theo những định hướng sau :

  1. Về nội dung dạy học : Soạn từng bài dạy thuộc các phân môn ở từng tuần học, theo Công văn Số 9832/BGDĐT-GDTH ngày 01 – 9 – 2006 về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5. Tại Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ rõ : quan trọng là phân phối nội dung chương trình hợp lí, phù hợp với đối tượng học sinh, sao cho cuối năm học, tất cả học sinh trong mỗi lớp đạt được yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định tại chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT. Vì vậy, nội dung dạy học cụ thể trong Bài soạn Tiếng Việt 2 đã cố gắng bám sát những yêu cầu cần đạt nêu trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trên toàn quốc.
  2. Về phương pháp dạy học : Tiếp tục thực hiện những yêu cầu đổi mới nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của HS ; vận dụng những biện pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt, phù hợp, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho từng đối tượng HS (khá, giỏi, trung bình, yếu) ở các vùng miền khác nhau. Thực hiện những yêu cầu nói trên, các hoạt động dạy học ở từng bài soạn đặt ra nhiệm vụ : hướng tới đối tượng HS trung bình, giúp toàn bộ HS đạt chuẩn quy định, nhưng có quan tâm thích đáng đến đối tượng HS khá, giỏi (nhằm phát triển năng lực cá nhân) và đối tượng HS yếu (nhằm hỗ trợ để từng bước đạt chuẩn). Do đó, bên cạnh việc “phát triển” hay “dễ hoá” một số nội dung học tập cho phù hợp với đối tượng HS, bài soạn cũng đưa ra những gợi ý làm việc theo cặp – theo nhóm, tổ chức các trò chơi học tập,… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả HS được thực hành rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói, đáp ứng mục tiêu dạy học môn Tiếng Việt.
  3. Về hình thức trình bày bài soạn : Quan tâm đến nhu cầu sử dụng thuận tiện của GV, phục vụ cho việc soạn giáo án lên lớp một cách ngắn gọn, súc tích và đem lại hiệu quả thiết thực. Chính vì vậy, bài soạn chú trọng trình bày rõ các hoạt động của GV và HS, làm nổi bật tiến trình dạy học cần thiết, lược bớt nội dung “giải thích, hướng dẫn” liên quan đến kĩ năng nghiệp vụ của GV (VD : GV theo dõi HS làm bài, chú ý quan tâm đến những HS yếu,… GV có thể cho điểm những HS được kiểm tra bài,…). Về phương diện này, bài soạn tỏ ra gần gũi với giáo án, có thể được GV nghiên cứu, bổ sung (nếu cần thiết) và sử dụng trực tiếp để lên lớp, giảm bớt sự vất vả trong việc soạn giáo án của GV tiểu học. Đây cũng là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại Công văn Số 896/BGD&ĐT-GDTH về việc đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo, đổi mới cách soạn giáo án để GV có thời gian tập trung vào công tác giáo dục.
  4. Về đĩa hình tư liệu dạy học kèm theo bài soạn : Bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần kích thích hứng thú học tập môn Tiếng Việt của HS và từng bước nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, do cả điều kiện chủ quan và khách quan còn hạn chế, Đĩa hình tư liệu dạy học kèm theo Bài soạn Tiếng Việt 2 chỉ đặt ra mục đích thử nghiệm ban đầu và thực hiện chức năng minh hoạ là chủ yếu, góp phần hỗ trợ cho hoạt động dạy học của GV…

Trích lời Tác giả

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm “Bài soạn Tiếng Việt 2 – Tập 2”

Theme Settings

Please implement YA_Options_color::getCpanelHtml()