Bài soạn Âm nhạc 3

Sẵn có: Còn hàng

Khái quát nhanh

Tác giả: Hoàng Long (CB)
Nhà xuất bản: NXBGDVN

35,400

Sau nhiều năm đổi mới Chương trình và sách giáo khoa, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo giáo viên và cán bộ quản lí, chỉ đạo ở địa phương, Vụ Giáo dục Tiểu học được giao nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức biên soạn bộ tài liệu Bài soạn các môn học cấp Tiểu học theo hướng đổi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên soạn Giáo án một cách ngắn gọn, thiết thực và dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh.

Bộ tài liệu Bài soạn được thực hiện theo những yêu cầu sau :

– Quán triệt các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Chương trình giáo dục phổ thông – cấp Tiểu học  (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/ QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ; Công văn số 896/ BGDĐT- GDTH ngày 13 – 2 – 2006 về việc hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học ; Công văn số 9832/BGDĐT- GDTH ngày 01 – 9 – 2006 về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 (triển khai Kế họch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ- BGD ĐT).

– Đảm bảo sự thống nhất về quan điểm chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thể hiện trong các bộ tài liệu :Phương pháp dạy học các môn học (gồm 1 cuốn về Những vấn đề chung và 10 cuốn dành cho 5 lớp – mỗi lớp gồm 2 tập – NXB Giáo dục, 2007) ; Để kiểm tra học kì cấp Tiểu học (gồm 7 cuốn, dành cho các môn học đánh giá bằng điểm số từ lớp 1 đến lớp 5, NXB Giáo dục, 2008) ; Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học (gồm 5 cuốn, từ lớp 1 đến lớp 5, NXB Giáo dục, 2009).

– Giữ ổn định về nội dung cơ bản của sách giáo khoa (tài liệu dạy học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng chính thức trong trường tiểu học), không gây xáo trộn, thay đổi làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

– Tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm đạt hiệu quả thiết thực sau mỗi giờ lên lớp ; hướng tới trình độ học sinh trung bình đồng thời quan tâm đúng mức tới đối tượng học sinh khá, giỏi và học sinh yếu ; gắn thực tế dạy học của đa số giáo viên ; tạo điều kiện giúp giáo viên tìm hiểu, nắm vững chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học, từ đó có cơ sở để soạn giáo án.

Tài liệu Bài soạn có sự tham gia của nhiều chuyên gia, cán bộ nghiên cứu và chỉ đạo môn học ở trung ương, giáo viên dạy giỏi, cán bộ chỉ đạo chuyên môn ở địa phương (do Vụ Giáo dục Tiểu học, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu, đề xuất) ; được cán bộ chỉ đạo và giáo viên trực tiếp giảng dạy ở một số địa phương đọc và đóng góp nhiều ý kiến quý báu.

Các sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai sử dụng bộ tài liệu Bài soạn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của địa phương, tạo điều kiện để giáo viên soạn giáo án được nhẹ nhàng, thuận lợi và thực hiện tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

Vụ Giáo dục Tiểu học mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của bạn đọc để bộ tài liệu Bài soạn ngày càng phục vụ tốt hơn cho hoạt động dạy học ở cấp Tiểu học. Mọi ý kiến xin gửi về Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo – 49. Đại Cồ Việt, Hà Nội.

VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm “Bài soạn Âm nhạc 3”

Theme Settings

Please implement YA_Options_color::getCpanelHtml()