Bồi dưỡng năng lực nghe nói Tiếng Anh lớp 3 (English for me 3) – sách kèm đĩa

Sẵn có: Còn hàng

Khái quát nhanh

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, M.A.(CB)
Nhà xuất bản: NXBGDVN

53,000

Tiếp cận với tiếng Anh trong môi trường phi bản ngữ (tức là ở ngoài các nước có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh như Anh, Mỹ, Australia, Canada) đ̣i hỏi lớn nhất là được tiếp xúc với giọng bản ngữ. Điều đó không có nghĩa là phải sử dụng hoàn toàn giáo viên người Anh, Mỹ, … Trong thời hiện đại các phương tiện kĩ thuật như băng cát-xét, audio CD, VCD/DVD, máy tính, … có đầy đủ khả năng giúp trẻ tiếp cận với giọng bản ngữ.
Để phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ, cuốn sách tập trung rèn luyện 10 mẫu câu thông dụng, bao gồm:
1. Nice to meet you.
2. How are you? I`m fine.
3. What’s your/his/her name? My/His/Her name’s……
4. Who’s that? It’s may mother.
5. What’s this? (It’s a frog.)
6. How old are you/is he/is she? I’m/He’s/She’s seven.
7. What colour is it?
8. There is a ……….. in the…………
9. There are ………..in the………….
10. How’s the weather today?

Additional Information

Nhà xuất bản

NXBGDVN

Tác giả

Nguyễn Quốc Hùng, M.A

Khổ sách

17 x 24 cm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm “Bồi dưỡng năng lực nghe nói Tiếng Anh lớp 3 (English for me 3) – sách kèm đĩa”

Theme Settings

Please implement YA_Options_color::getCpanelHtml()