Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

            Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HEID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

 1. Thời gian: 8h00 thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2016
 2. Địa điểm: Hội trường tầng 12, Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. HN
 3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEID (MCK: EID) theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2016 và những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 4. Tài liệu phục vụ Đại hội: xem trên trang website HEID heid.vn từ ngày 28/3/2016.
 5. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông không dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm). Trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (danh sách kèm theo).
 6. Để việc tổ chức được chu đáo, đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ của HEID, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với HEID. Thời gian đăng ký từ ngày 28/3/2016 đến hết ngày 6/4/2016.

Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3-512-2568             Fax: (04) 3-512-3838

E-mail: info@heid.vn                      Website: heid.vn

 1. Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông khác, cổ đông được xem như đã ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty khi:
 • Cổ đông không cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần hoặc khi lưu ký chứng khoán, do vậy, thông báo mời họp đã được gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ đăng ký của cổ đông nhưng bị hoàn lại. Công ty đã nỗ lực tối đa và áp dụng các biện pháp cần thiết để liên lạc với cổ đông nhưng không nhận được thông tin chính xác của cổ đông.
 • Cổ đông không phản hồi lại với Công ty về việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ.
 1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 • Thông báo mời họp;
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Và Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

             Trân trọng!

 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã kí)

   Mạc Văn Thiện

Các tài liệu liên quan:

 

Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản

 

Tên công tyCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Trụ sở chínhĐịa chỉTòa nhà Văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại0435122568
Websitewww.heid.vn
GPTL/ĐKKD0102222393
Ngành nghề kinh doanhPhát hành xuất bản phẩm, in và các dịch vụ liên quan đến in; In và phát hành bổ trợ SGK, sách tham khảo chất lượng cao, sản phẩm giáo dục theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, tự học và các loại sản phẩm khác; kinh doanh các sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, phần mềm giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh; Dịch vụ tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư vấn du học; Khai thác, cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo qua mạng internet, qua phương tiện viễn thông;
Lĩnh vực kinh doanhSách bổ trợ sách giáo khoa, sách tham khảo, lịch blốc, thiết bị giáo dục cùng các sản phẩm khác
Người đại diện trước PLVũ Bá Khánh – Giám đốc
Người công bố thông tinDương Thị Việt Hà – TV HĐQT; KTT
Bản cáo bạchEID BAN_CAO_BACH.pdf

Thông tin chứng khoán

Tình trạng CKTrạng thái kiểm soát:Bình thường /Trạng thái giao dịch:Hoạt động
Ngày GD đầu tiên11/08/2009
Vốn điều lệ (Đồng)150.000.000.000
Vốn thực góp (Đồng)150.000.000.000
KLLH (Cổ phiếu)15.000.000
KLNY (Cổ phiếu)15.000.000