STT
Ngày giờ đăng tin
Tiêu đề tin
111/06/2015 09:08 Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục
210/04/2015 09:06 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Download
331/03/2015 15:57 Giải trình ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 Download
413/03/2015 15:34 Nghị quyết Hội đồng quản trị Download
502/02/2015 13:38 Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 431.400 CP
619/01/2015 16:09 Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục
713/01/2015 08:40 Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 431.400 CP
806/01/2015 16:23 Đăng ký bán 431.400 cổ phiếu quỹ
906/01/2015 15:20 Nghị quyết Hội đồng quản trị Download
1024/12/2014 16:49 Thay đổi nhân sự Download
1123/12/2014 14:05 Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, trả cổ tức bằng tiền mặt
1216/12/2014 15:40 Đính chính thông tin nghị quyết HĐQT Download
1312/12/2014 16:21 Nghị quyết Hội đồng quản trị Download
1427/10/2014 07:42 Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục
1503/09/2014 16:13 Giải trình ý kiến lưu ý của kiểm toán tài báo cáo soát xét BCTC hợp nhất 6 tháng năm 2014 Download
1610/04/2014 17:30 Giải trình ý kiến lưu ý của kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kiểm toán so với tự lập Download
1710/03/2014 15:57 Nghị quyết Hội đồng quản trị Download

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *