Báo cáo định kỳ 2016

Ngày đăngTiêu đềFile đính kèm
11/01/2017Báo cáo quản trị công ty năm 2016
11/01/2017Nghị quyết HĐQT
27/10/2016Báo cáo tài chính quý 3/2016
27/10/2016Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ)
01/09/2016Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

Báo cáo định kỳ 2015

Ngày đăngTiêu đềFile đính kèm
18/02/2016Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015
28/01/2016Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015
13/11/2015Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015
20/10/2015Báo cáo tài chính quý III năm 2015 (Công ty mẹ)
16/10/2015Giải trình ý kiến lưu ý của kiểm toán tại BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2015
01/09/2015Báo cáo tài chính bán niên năm 2015
25/08/2015Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (công ty mẹ)
14/08/2015Báo cáo tài chính quý 2/2015
03/08/2015Báo cáo tài chính quý 2/2015 (công ty mẹ)
14/07/2015Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
18/05/2015Báo cáo tài chính quý 1/2015
17/04/2015Báo cáo tài chính quý 1/2015 (công ty mẹ)