• Version
  • Download 47
  • File Size 1.39 MB
  • File Count 1
  • Create Date 05/02/2021
  • Last Updated 05/02/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020, và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020, và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021