• Version
  • Download 52
  • File Size 2.58 MB
  • File Count 1
  • Create Date 07/02/2020
  • Last Updated 07/02/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019, và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019, và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020