• Version
  • Download 61
  • File Size 1.40 MB
  • File Count 1
  • Create Date 25/01/2019
  • Last Updated 25/01/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền, và tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền, và tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019