• Version
  • Download 16
  • File Size 83.73 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11/01/2017
  • Last Updated 02/04/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2016, và tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2016, và tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017