• Version
  • Download 62
  • File Size 1.32 MB
  • File Count 1
  • Create Date 25/01/2022
  • Last Updated 27/01/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022