Từ điển bách khoa Britannica

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rất vui được giới thiệu cuốn Từ điển Bách khoa Britannica của Hoa Kỳ do chúng tôi xuất bản bằng tiếng Việt. Từ lần xuất bản đầu tiên khoảng năm 1768-1771 cho đến nay, Từ điển Bách khoa Britannica luôn được coi là một trong số những bộ tri thức bách khoa chính xác, đáng tin cậy và có ...
Xem Chi Tiết