PHIẾU ĐÍNH CHÍNH

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đính chính thông tin như sau:

Cuốn sách : Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia

 Năm học 2020 – 2021 Khoa học xã hội

Mã số : C3G09A1

TrangĐề, câuĐã inSửa thành
130Đề số 2, câu 37BC
130Đề số 3, câu 19AB
130Đề số 4, câu 9AB
130Đề số 4,câu 20BC

Các thông tin này đã được chỉnh trên sachmem.vn

Thông tin đính chính