Hệ sinh thái học liệu số

Hệ sinh thái học liệu số

Hệ sinh thái học liệu số là giải pháp giáo dục trực tuyến đa nền tảng, hỗ trợ toàn diện hoạt động quản lí giảng dạy học tập kiểm tra đánh giá dành cho các cấp Quản lí (Sở/Phòng GD&ĐT), Nhà trường, Giáo viên, Học sinh, Phụ huynh, cùng kho học liệu đa dạng phong phú tích hợp hệ thống quản lý học tập LMS gồm:

HỌC LIỆU
SGK TIẾNG ANH

HỌC LIỆU
THÔNG MINH

HỌC LIỆU
giáo dục khác

CỔNG
LUYỆN THI

Khám phá ngay tại

Đa nền tảng

Hoclieu.vn đã có trên các nền tảng

  • images
  • images
  • images