Sách giáo khoa

Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo 5

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Hoàng - Nguyễn Thị Thu Trang (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Tâm - Lê Hải Mỹ Ngân (đồng Chủ biên), Phạm Phương Anh, Quản Minh Hoà, Vũ Như Thư Hương, Trần Ân Thiên, Tạ Lê Nhật Vy
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Giáo dục STEM – Hành trình sáng tạo

Lớp: 5

Khố sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề