Sách giáo khoa

Tiếng Nhật 4 – Ngoại ngữ 2

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Ngô Minh Thúy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Phạm Hưng Long, Hoàng Thu Trang
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Tiếng Nhật – Ngoại ngữ 2

Lớp: 9

Khố sách: 19 x 26.5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề