Sách giáo khoa

Tiếng Nhật 4 – Ngoại ngữ 1

Sách học sinh - Tập 2

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Ngô Minh Thuỷ (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế, Đào Thị Nga My - Hoàng Thu Trang
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Tiếng Nhật – Ngoại ngữ 1

Lớp: 4

Khố sách: 19 x 26.5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề