NXB Giáo dục giảm trên dưới 10% các bộ sách giáo khoa tái bản

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc giảm giá trên dưới 10% giá bìa được áp dụng với các bộ sách giáo khoa các lớp 1, 2 ,3, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

Ngày 5-4, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam thông tin năm học 2024-2025, đơn vị thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11.

Theo đó, năm học 2024-2025 giá bìa các bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ giảm 9,6%, giá bìa các bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Đây là các bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành.

Năm học tới, lớp 5, 9 và 12 là những lớp còn lại sau cùng sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sách giáo khoa của những lớp này sẽ được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hiện họ đã hoàn thành thủ tục kê khai với Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đúng quy định.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí để có thể giám giá sách giáo khoa hỗ trợ người tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội. Việc này cũng được nêu trong Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15-2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thực hiện chỉ đạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát các khâu để điều chỉnh, tiết kiệm chi phí và kết quả là điều chỉnh giá sách giáo khoa năm học tới ở mức thấp hơn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết bảng giá mới sẽ được niêm yết đầy đủ, công khai ở các điểm bán sách giáo khoa trên toàn quốc và trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ www.nxbgd.vn) và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Với những bản sách giáo khoa đang lưu kho, đã in giá cũ khác với giá mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện dán tem giá mới trên bìa 4 của sách để học sinh, giáo viên dễ dàng nhận biết, không bị nhầm lẫn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đường dây nóng (0344.181.018) hoạt động từ 8h đến 22h hàng ngày (kể cả ngày nghỉ) để hỗ trợ phụ huynh, học sinh các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa.

Theo: Báo Tuổi Trẻ

Chia sẻ

Facebook