Sách tham khảo

Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 8

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Nguyễn Thụy Phương Lan, Lê Kim Dung, Nguyễn Thị Hoàng Lan
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Bộ bài tập phát triển năng lực

Lớp: 8

Số trang: 148

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề