Sách tham khảo

Bài tập phát triển năng lực Toán 11

Sách học sinh - Tập 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Cung Thế Anh (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Xuân Tú, Trần Quốc Tuấn
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Bộ bài tập phát triển năng lực

Lớp: 11

Số trang: 120 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề