Sách tham khảo

Bài tập phát triển năng lực Toán 4

Sách học sinh - Tập 2

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Chí Thành (Chủ biên), Nguyễn Thị Lý, Tô Thị Thanh Thuỷ, Đặng Văn Tuyến
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Bộ bài tập phát triển năng lực

Lớp: 4

Số trang: 96

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề