Sách tham khảo

Bài tập phát triển năng lực Toán 6

Sách học sinh - Tập 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Cung Thế Anh (CB), Trần Phương Dung, Nguyễn Thị Ngân, Trần Văn Tân, Nguyễn Xuân Tú, Trần Quang Vinh
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Bộ bài tập phát triển năng lực

Lớp: 6

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề