Sách giáo khoa

Công nghệ 3

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Bùi Văn Hồng, Nguyễn Thị Lưỡng , Lê Thị Mỹ Nga , Đoàn Thị Ngân
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 3

Số trang: 69 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề