Sách giáo khoa

Giáo dục kinh tế và pháp luật 11

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương (Đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hối, Nguyễn Thị Thu Trà
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 11

Số trang: 148 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề