Sách giáo khoa

Hóa học 10

Sách bài tập

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lê Kim Long - Đặng Xuân Thư (Đồng Chủ biên), Nguyễn Thu Hà , Lê Thị Hồng Hải , Nguyễn Văn Hải , Lê Trọng Huyền , Vũ Anh Tuấn
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 10

Số trang: 129 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề