Sách giáo khoa

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

Sách bài tập

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa (TCB), Vũ Quang Tuyên (TCB), Vũ Đình Bảy (CB), Trần Thị Quỳnh Trang (CB), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 6

Số trang: 71 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề