Sách giáo khoa

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Lưu Thu Thủy (Đồng tổng chủ biên), Bùi Sỹ Tụng (Đồng tổng chủ biên), Hoàng Thị Hành (Đồng chủ biên), Nguyễn Thị Việt Gà (Đồng chủ biên), Trần Thị Thu (Đồng chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hải, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 6

Số trang: 80 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề