Sách tham khảo

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm học 2022 – 2023 môn tiếng Anh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Nguyễn Hữu Cương, Hoàng Thị Xuân Hoa, Hoàng Hải Anh, Lê Thùy Anh
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT

Lớp: 12

Số trang: 260

Khố sách: 17 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề