Sách tham khảo

I-science Bài tập khoa học 6A

Sách bài tập

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Goh Ngoh Khang (Chủ biên), Ho Peck Leng, Yusoff A R, Akshita Nanda Người dịch: Ngô Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Bộ I-science

Lớp: 6

Số trang: 108

Khổ sách: 19 x 27cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề