Sách giáo khoa

Lịch sử 11

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến, Trần Thị Thanh Vân
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 11

Số trang: 100 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề