Sách giáo khoa

Lịch sử và địa lý 8

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Hà Bích Liên (CB LS), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần Văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Kim Hồng (TCB ĐL), Phan Văn Phú (CB ĐL), Trần Ngọc Điệp, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 8

Số trang: 176 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề