Sách giáo khoa

Mĩ thuật 10

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Đào Thị Thúy Anh, Vương Quốc Chính, Vũ Hồng Cương, Lê Thị Hà, Vũ Quốc Khánh, Đinh Gia Lê, Nguyễn Thị May, Nguyễn Hữu Phần, Hoàng Minh Phúc, Trịnh Sinh, Lê Nguyễn Kiều Trang, Trần Ngọc Thanh Trang, Đỗ Đình Tuyến, Trần Thanh Việt
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 10

Số trang: 133 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề