Sách giáo khoa

Mĩ thuật 11 – SGV

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh - Trịnh Sinh (Đồng chủ biên), Lê Trần Hậu Anh, Đào Thị Thúy Anh, Vương Quốc Chính, Vũ Hồng Cương, Lê Thị Hà, Đỗ Đông Hưng, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị May, Chu Thị Kim Ngân, Nguyễn Hữu Phần, Hoàng Minh Phúc, Lê Nguyễn Kiểu Trang, Trần Ngọc Thanh Trang, Trần Trọng Tri, Đỗ Đình Tuyến, Trần Thanh Việt
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 11

Số trang: trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề