Sách giáo khoa

Mĩ thuật 7

Sách học sinh - Bản 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung (TCB), Nguyễn Tấn Cường (CB) , Nguyễn Hồng Ngọc(CB) , Nguyễn Đức Giang , Đàm Thị Hải Uyên , Trần Thị Vân ,Võ Thị Nguyên
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 7

Số trang: 77 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề