Sách giáo khoa

Mĩ thuật 7

Sách giáo viên - Bản 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung (TCB), Nguyễn Hồng Ngọc (CB), Nguyễn Tuấn Cường (CB), Nguyễn Đức Giang, Võ Thị Nguyên, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 7

Số trang: 101 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề