Sách giáo khoa

Mĩ thuật 8

Sách học sinh - Bản 2

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị May (TCB), Hoàng Minh Phúc (CB), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 8

Số trang: 79 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề