Sách giáo khoa

Mĩ thuật 8

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên) , Đoàn Thị Mỹ Hương (Đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 8

Số trang: trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề