Sách tham khảo

My little fun – Teacher’s guide – Book 2

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên) - Nguyễn Thị Kim Phượng - Trần Thị Hiếu Thủy
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Bộ tài liệu làm quen Tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo

Lớp: Mầm non

Số trang:

Khố sách: 20.5 x 28.5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề