Sách giáo khoa

Ngữ văn 8

Sách giáo viên - Tập 2

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Đồng chủ biên) - Đặng Lưu (Đồng chủ biên, ), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Phương
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 8

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề