Sách tham khảo

Nhật kí ngày hè vui – Tiếng Anh 3

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đỗ Thị Tố Nga, Ninh Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Xuân
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Nhật kí ngày hè vui

Lớp: 3

Số trang: 120

Khố sách: 15 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề