Sách tham khảo

Nhật kí ngày hè vui – Tiếng Việt 1

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Đặng Thị Lanh, Đặng Thị Lê Tâm
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Nhật kí ngày hè vui

Lớp: 1

Số trang: 120

Khổ sách: 15 x 24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề