Sách tham khảo

Thực hành Toán 1

Sách học sinh - Tập 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Phan Doãn Thoại (CB), Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Nguyễn Đức Mạnh
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Bộ thực hành (Dành cho buổi học thứ hai)

Lớp: 1

Khổ sách: 17x24cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề