Sách giáo khoa

Tiếng Việt 1

Sách học sinh - Tập 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ biên ), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan
Năm xuất bản: 2020

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 1

Số trang: 185 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề