Sách giáo khoa

Tiếng Việt 1 – Tập 2 – SHS

Sách học sinh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng ( Tổng chủ biên kiêm chủ biên ), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm
Năm xuất bản: 2020

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 1

Số trang: 177 trang

Khố sách: 19 x 26.5 cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề