Sách giáo khoa

Tiếng Việt 4 – SGV – Tập 2

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Sách giáo viên Tiếng Việt 4 gồm hướng dẫn chung và hướng dẫn cụ thể để GV tổ chức dạy học các bài học trong SHS. Tương ứng vơí mỗi bài học trong SHS có một bài hướng dẫn dạy học trong SGV. Mỗi bài hướng dẫn dạy học đều có cấu trúc gồm các phần: Mục tiêu (bài học), Chuẩn bị (bài học), Tổ chức hoạt động dạy học.

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề