Sách giáo khoa

Toán 10

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh (Chủ biên) , Trần Văn Tấn (Chủ biên) , Đặng Hùng Thắng (Chủ biên), Hạ Vũ Anh , Trần Mạnh Cường , Phan Thị Hà Dương , Nguyễn Đạt Đăng , Phạm Hoàng Hà , Đặng Đình Hanh , Phan Thanh Hồng , Nguyễn Thị Kim Sơn , Dương Anh Tuấn , Nguyễn Chu Gia Vượng
Năm xuất bản: 2022

Thông tin

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp: 10

Số trang: 293 trang

Khố sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề