Sách giáo khoa

Toán 11

Sách giáo viên

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên - Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thuỷ
Năm xuất bản: 2023

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 11

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề