Sách giáo khoa

Toán 6

Sách bài tập - Tập 1

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tác giả: Trần Nam Dũng (TCB), Bùi Văn Nghị (TCB), Vũ Quốc Chung (CB), Trần Đức Huyên (CB), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cầm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đặng Trí Tín
Năm xuất bản: 2021

Thông tin

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Lớp: 6

Số trang: 117 trang

Khổ sách: 19 x 26,5cm

Giới thiệu

Hệ thống cửa hàng

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Cơ sở 3

Cơ sở 4

Sách cùng chủ đề