TỔ CHỨC QUAY TIẾT GIẢNG MINH HOẠ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4-8-11

Để chuẩn bị cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 năm học 2023-2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội triển khai thực hiện nhiệm vụ quay, dựng các tiết giảng minh họa phục vụ cho sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” theo chỉ đạo của NXBGDVN.

 

Hệ thống video tiết giảng minh họa mô tả tiến trình lên lớp của các tiết học trong một đơn vị bài học của Sách giáo khoa hoặc minh họa các kĩ thuật, phương pháp dạy học theo các chuyên đề khác nhau, sử dụng ngữ liệu từ sách giáo khoa.

Dự kiến hệ thống video tiết giảng minh họa sẽ được hoàn thành vào tháng 4/2023 theo đúng yêu cầu của NXBGDVN với 7 video clip cho 7 cuốn: Hoạt động trải nghiệm 4; Khoa học 4; Âm nhạc 4; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8; Giáo dục thể chất 8; Giáo dục quốc phòng – an ninh 11 và hệ thống video tiết giảng minh họa cho sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success.

Chia sẻ

Facebook